IV Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro Iłły rozstrzygnięty!

Turniej miał formułę otwartą, a jego celami były: prezentacja oryginalnej, autorskiej twórczości literackiej, kształcenie umiejętności literackich oraz propagowanie twórczości patronki konkursu – Kazimiery Iłłakowiczówny. W Turnieju mogły wziąć udział osoby z całej Polski, które ukończyły 15 lat. Tematyka tekstów poetyckich nie była określona. Warunkiem przystąpienia do Turnieju było zgłoszenie tylko jednego, dotychczas niepublikowanego i niezgłaszanego do innych konkursów utworu poetyckiego i nagranie prezentacji tego utworu.   

Czytaj dalej

Skip to content