Centrum Kultury

Centrum Kultury BPiCK ma za zadanie realizację potrzeb mieszkańców Trzcianki w zakresie uczestnictwa w kulturze, prowadzi szeroką działalność kulturalną oraz popularyzuje i promuje twórczość artystyczną we wszystkich dziedzinach sztuki. Centrum Kultury inicjuje i stwarza warunki dla rozwoju artystycznego ruchu amatorskiego, prowadzi sekcje i zespoły artystyczne, prowadzi oraz koordynuje działania na terenie gminy Trzcianka w zakresie organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

tel. 67 216 20 16

e-mail: tdk@trzcianka.com.pl

Przemysław Duda

Agnieszka Nisiewicz

Marek Joachimiak

Leszek Malicki

Skip to content