Zamówienia Publiczne 2016

11.08.2016r.


21.07.2016r.

Remont elewacji, korytarza i ubikacji w budynku BPMiG w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu
SiWZ
Przedmiar (elewacja)
Przedmiar (korytarz i inne)
Opis robót
Szkic – do zakresu prac
Wadium w wysokości 4.000,00 zł (omyłkowo w SIWZ podano błędną kwotę)
Dokumenty zapisane są w formacie (PDF) – Adobe Reader
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>


 19.07.2016r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance (Zamawiający) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Remont elewacji, korytarza i ubikacji w budynku Biblioteki Publicznej w Trzciance”

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.


 7.07.2016r.


30.06.2016r.

 Remont elewacji, korytarza i ubikacji w budynku BPMiG w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Przedmiar 1 i 2 (korytarz i ubikacja)
Przedmiar 3 (elewacja)
Opis robót (elewacja, korytarz, ubikacja)
Szkic do zakresu robót (podwórze)
Dokumenty zapisane są w formacie (PDF) – Adobe Reader
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>


17.06.2016r.

Remont pokrycia z dachówki dachu budynku BPMiG w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Przedmiar
Opis robót (dach)
Dokumenty zapisane są w formacie (PDF) – Adobe Reader
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content