Biblioteki powiatu

 

 

 

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU
CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO
(stan na dzień 31.12.2021 r.)  

Sieć bibliotek tworzy ogółem :

28 bibliotek, w tym 20 filii bibliotecznych

 

 

 

 

 

Stan księgozbioru ogółem :

298 403 jednostek inwentarzowych, w tym:

Zarejestrowano ogółem :

 9951 czytelników

 Liczba wypożyczeń :

271 400 wypożyczenia na zewnątrz

Zarejestrowano ogółem :

165 586  odwiedzin w bibliotece

 

Zakup woluminów na 100 mieszkańców (stan na 30.06.2021 r.)

11,3 woluminów

Liczba zakupionych książek ogółem :

10 916  książek

w tym ze środków organizatora

7952 książek

w tym ze środków MKiDN

3 138 książek

Skip to content