Zamówienia Publiczne 2017

1.08.2017r.


31.07.2017r.


14.07.2017r.

„Remont i modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży z Czytelnią, Czytelnią Internetową i adaptacją części Magazynu na Kącik do Zabaw dla dzieci”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 (druk – oferta)

Załącznik nr 2 (warunki udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 3 (wykluczenie)

Załącznik nr 4 (przynależność do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 5 (wzór – wykaz robót)

Załącznik nr 6 (wzór – wykaz osób)

Załączniki nr 7:

Załącznik nr 7.1 (przedmiar – roboty budowlane)

Załącznik nr 7.2 (przedmiar – elektryka)

Załącznik nr 7.3 (projekt – elektryka)

Załącznik nr 7.4 (projekt wnętrza Oddziału dla dzieci)

Załącznik nr 7.5 (rzut – Oddział dla Dzieci)

Załącznik nr 7.6 (projekt – wykończenie posadzek i ścian w Oddziale dla Dzieci)

Załącznik nr 7.7 (wizualizacja I – Oddział dla Dzieci)

Załącznik nr 7.8 (wizualizacja II – Oddział dla Dzieci)

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF) –
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

 


10.07.2017r.


7.07.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

„Remont i modernizacja magazynu książek”

 

Dostawa i montaż regałów do magazynu książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

 


30.06.2017r.

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

„Dostawa i montaż regałów do magazynu książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance”

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szyn montowanych w systemie nawierzchniowym na podłożu i wyposażenie ich w obustronne najazdy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ww. rozwiązań.

Pytanie 2.:

Proszę o jednoznaczne określenie, czy regały przesuwne mają posiadać napęd mechaniczny (za pomocą mechanizmu korbowego), czy też napęd elektryczny ?

Odpowiedź:

Regały mają posiadać napęd mechaniczny z mechanizmem korbowym.

Pytanie 3.:

W projekcie umowy § 6 pkt. 1 Zamawiający zawarł zapis: „Wykonawca oświadcza, że dokona ustaleń z Wykonawcą robót budowlanych …”. Producenci regałów nie są firmami budowlanymi, ani wykonawcami robót budowlanych, w związku z tym proszę o zmianę zapisu tego paragrafu na ” z Wykonawcą dostawy i montażu regałów do magazynu książek …”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis jest prawidłowy, „Wykonawca (czyli Wykonawca dostawy i montażu regałów) dokona ustaleń z Wykonawcą robót budowlanych ( czyli Wykonawcą wyodrębnionym w odrębnym przetargu).


27.06.2017r.

Dostawa i montaż regałów do magazynu książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>


21.06.2017r.

„Remont i modernizacja magazynu książek”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Przedmiar do robót związanych z instalacją elektryczną

Rzut pomieszczenia

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content