Projekty

Program „Promocja czytelnictwa” – realizacja projektu „Romantycznie zakręcona BPiCK”

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny otrzymała dofinansowanie w wysokości 13 020,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” na rok 2022, na realizację projektu „Romantycznie zakręcona BPiCK”.


Projekt nawiązuje do ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Romantyzmu Polskiego. W ramach zadania odbędzie się szereg akcji promujących czytelnictwo, związanych z twórczością romantyków.


Współorganizatorem zadania jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance.

Czarno-biała grafika jest logotypem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowanie na realizacje operacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W zakresie tematycznym P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej — nabór nr 47/2021, BPiCK w Trzciance BPiCK otrzymała dofinansowanie w kwocie 76 021,00 zł na realizację operacji pt. „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej”.


W zakresie tematycznym P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR — nabór nr 48/2021, BPiCK w Trzciance otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 865,00 zł na realizację operacji pt. „Przystań Kultury – cykl wydarzeń turystyczno-kulturalnych nad wodami”.

Celem zadań jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej nad jeziorem Sarcze, poprawa dostępu mieszkańców Trzcianki i całego obszaru NGR do oferty wydarzeń promocyjnych,  kulturalnych , turystycznych, rekreacyjnych. 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” –  Stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze w Trzciance – 42.120,00

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru NGR poprzez stworzenie kina plenerowego nad jeziorem Sarcze obejmującego zakup projektora, ekranu projekcyjnego oraz leżaków, jak również adaptacja przestrzeni i poprawa dostępu mieszkańców Trzcianki i całego obszaru NGR do innowacyjnej publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 26.923,00.

Głównym celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności ofert bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Projekt “Liga eSzkoła

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” – 10.887,00

Cel Projektu:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie zajęć  w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike Prime
  • Wyposażenie placówek GSIK w laboratorium robotyki niezbędne do zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Skip to content