Zasady przyjmowania darów

w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.

  1. Przyjmowaniem darów zajmują się bibliotekarze dyżurujący.
  2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.
  3. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.
  4. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów:

– zgodność z profilem gromadzenia zbiorów,
– liczba już posiadanych egzemplarzy danego tytułu,
– stan fizyczny publikacji (nie przyjmujemy książek zniszczonych, brudnych, wydanych przed 2015 r.)

  1. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane bezpłatnie do innych bibliotek, jednostek naukowych, organizacji, lub umieszczone na półce „bookcrossingowej” biblioteki.
  2. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.
  3. Przekazanie darów od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszymi zasadami na podstawie ustnego porozumienia. Darczyńca może otrzymać pisemne podziękowanie za przekazane dary.
  4. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.
Skip to content