Opracowywanie zbiorów

– zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru
– prowadzenie ewidencji zbiorów oraz dokumentacji wpływów i ubytków
– opracowanie rzeczowe księgozbioru

Kontakt
tel. 67 216 -33-59 wew. 13
e-mail: filie@wp.pl

Skip to content