Jak się zapisać?

OSOBY PEŁNOLETNIE:
1) okazać dowód osobisty (ewentualnie inny dokument tożsamości)
2) zapoznać się z regulaminem
3) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu
4) odebrać bezpłatną kartę czytelnika
5) podpisać odbiór karty czytelnika

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE:
1) okazać ważną legitymację szkolną
2) zapoznać się z regulaminem
3) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu (zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu  osobistego).
4) odebrać bezpłatną kartę czytelnika
5) rodzice lub opiekunowie prawni podpisują odbiór karty

 

 

Skip to content