Punkt biblioteczny w Klubie Senior+

Osobami odpowiedzialnymi za obsługę punktu są:
Julita Bajraszewska-Sawicka oraz Iwona Kleina.
Punkt czynny jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.

Więcej informacji pod numerem 67 2162-164.
oraz na stronie: http://www.cus-trzcianka.pl/seniorzy/

W celu wspierania działań na rzecz osób starszych w strukturach Centrum Usług Społecznych w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020 został otwarty Klub Senior+.

Celem działalności Klubu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. W szczególności zapewnienia wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Jednym elementów Klubu jest punkt biblioteczny, który zapewnia czytelnikom dostęp do zróżnicowanej literatury. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Punktu bibliotecznego udziela informacji o aktualnych pozycjach dostępnych w Punkcie i pomaga w doborze książek.

Skip to content