Dział Gromadzenia i Opracowania

– badanie potrzeb czytelniczych
– tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych; katalogowych i bibliograficznych
– kształtowanie organizacji sieci filii i punktów bibliotecznych
– udzielanie pomocy metodycznej, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki niższego stopnia organizacyjnego.

Dział bez dostępu dla czytelnika

Kontakt
Tel. 67/ 216-33-59 wew. 13
e-mail: filie@wp.pl

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania
Ewa Szczepańska starszy kustosz

Natalia Wójcik kustosz

 

Skip to content