Pracownia rysunkowo-malarska BPiCK

Zdjęcie grupowe - BPICK

Pracownia dla osób od 14 roku życia.  Uczestnicy zajęć pracują na materiałach własnych. Uczestnicy pracowni rysunkowej rozwijają umiejętność myślenia wizualnego oraz poznają warsztat rysunkowy i malarski. Rozwijają swoje myślenie wizualne poprzez studium z natury, tj. poprzez analizę przestrzeni, obserwację kształtu przedmiotu prowadzącą do kreacji formy rysunkowej, bądź malarskiej wyrażającej – poprzez odpowiednie proporcje i światłocień  – charakter obserwowanej rzeczy. Zdobywają wiedzę na temat sposobu posługiwania się ołówkiem i pędzlem, a co za tym idzie –  środków wyrazu wynikających ze sposobów ich użycia. Uczą się zasad kompozycji i budowania iluzji przestrzeni  i bryły w płaszczyźnie obrazu. 

Instruktor Elżbieta Wasyłyk
malarka, dr hab. prof. ndzw. Akademii Sztuki w Szczecinie
Spotykamy się:  we wtorki godz. 17:00 do 19:00,
w Centrum Integracji Społecznej
Kontakt: 668 851 354


Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i projektowaniem witraży, krytyką sztuki i poezją. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki RP i stypendium Fondazione Giovanni Paolo II w Rzymie w 2001  roku. Jest laureatką min. VI Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. Trzykrotnie nominowana do nagrody Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, laureatka Nagrody ZPAP XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 2010.
Ważniejsze realizacje to: cykl płócien Pascha prezentowany w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie w 2001, Kształt obecności prezentowany w latach 2007-2009 w BWA w Pile, w Galerii Arsenał w Poznaniu i w Galerii Krypta u Pijarów w Krakowie, Rozważania w drodze – cykl prezentowany w Galerii CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, cykl Re-Kreacja. Misterium osoby w Galerii u Jezuitów w Poznaniu oraz w Galerii ZPAP Kierat 1 w Szczecinie, oraz cyklu Chopin.
Jest autorką polichromii w Kościele p. Jana Chrzciciela w Trzciance, polichromii w kaplicy Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi k. Wolsztyna, oraz w kaplicy Bożego Ciała w kościele p.w. Bożego Ciała w Szczecinie. Zaprojektowała witraże m. in. do kościoła p w M. B. Częstochowskiej w Darłowie i do kościoła rzymsko-katolickiego w Pile – Motylewie. Współpracuje z Galerią Wieża Ciśnień w Koninie, dla której w latach 2007-2009 przygotowała cykl wykładów pt. Malarstwo w obrazie filmowym i z Biurem Wystaw Artystycznych w Pile. Wzięła udział w realizacji Marianowskiej Drogi Krzyżowej (2009). Jej Dyptyk malarski współtworzy kolekcję Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”  w Kielcach (2005).

Skip to content