CzytaMisie

CzytaMisie – cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku 0 – 3 lat, ich rodziców i opiekunów. Kontakt z rówieśnikami uczy dzieci zachowań społecznych, a w przyszłości ułatwia także adaptację przedszkolną. Zabawy zaś pobudzają wyobraźnię i również potrafią wiele nauczyć. Cotygodniowe spotkania są świetną zabawą, ale też okazją do poznawania wspaniałych historii książkowych, rozwoju ruchowego i manualnego dzieci. To miejsce wymiany doświadczeń i wrażeń z bycia rodzicem. W ramach spotkań proponujemy wspólną zabawę z dziećmi (np. zabawy paluszkowe, plastyczne, zajęcia z instrumentami muzycznymi, nauka prostych wierszyków, piosenek, wyliczanek, „masażyki”, głośne czytanie, itp.).

Koordynator: Marta Dorniak
Kontakt
: tel. 67 216 33 59 wew. 17
e-mail: dzieci@biblioteka-trzcianka.pl
Spotykamy się: w środy,
w godz. 10:30–12:00
w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

Skip to content