Regały

10.07.2017r.


7.07.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Dostawa i montaż regałów do magazynu książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance


30.06.2017r.

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

„Dostawa i montaż regałów do magazynu książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance”

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szyn montowanych w systemie nawierzchniowym na podłożu i wyposażenie ich w obustronne najazdy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ww. rozwiązań.

Pytanie 2.:

Proszę o jednoznaczne określenie, czy regały przesuwne mają posiadać napęd mechaniczny (za pomocą mechanizmu korbowego), czy też napęd elektryczny ?

Odpowiedź:

Regały mają posiadać napęd mechaniczny z mechanizmem korbowym.

Pytanie 3.:

W projekcie umowy § 6 pkt. 1 Zamawiający zawarł zapis: „Wykonawca oświadcza, że dokona ustaleń z Wykonawcą robót budowlanych …”. Producenci regałów nie są firmami budowlanymi, ani wykonawcami robót budowlanych, w związku z tym proszę o zmianę zapisu tego paragrafu na ” z Wykonawcą dostawy i montażu regałów do magazynu książek …”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis jest prawidłowy, „Wykonawca (czyli Wykonawca dostawy i montażu regałów) dokona ustaleń z Wykonawcą robót budowlanych ( czyli Wykonawcą wyodrębnionym w odrębnym przetargu).


27.06.2017r.

Dostawa i montaż regałów do magazynu książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content