Punkt biblioteczny w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rychliku

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku znajduje się w centralnej części malowniczej wsi Rychlik. Jest nowopowstałą inwestycją zrealizowaną dzięki środkom pozyskanym z dotacji unijnej przyznanej przez Urząd Marszałkowski.
Oferta OEE w Rychliku obejmuje szeroko rozumianą edukację z dziedziny ekologicznej dla każdej grupy wiekowej, promocję walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Z inicjatywy Ośrodka realizowane są konferencje, warsztaty, wystawy tematyczne, konkursy, szkolenia, animacje, happeningi oraz spotkania. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, grupami nieformalnymi, przedsiębiorcami, rolnikami oraz innymi podmiotami.
Ośrodek dysponuje salą warsztatową oraz salą konferencyjną.
Sala warsztatowa wyposażona jest w stanowiska multimedialne, tablice informacyjne, mikroskopy oraz bogaty księgozbiór o tematyce przyrodniczej. Nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zapewniają doskonałą bazę do realizacji ciekawych i atrakcyjnych zajęć.
Sala konferencyjna wyposażona jest w niezbędny sprzęt audiowizualny: komputer stacjonarny, projektor multimedialny i nagłośnienie. Przestronne i jasne pomieszczenie zapewnia należyty komfort zarówno dla prelegentów, jak i słuchaczy.
W pobliżu Ośrodka znajduje się wiata edukacyjna z miejscem na ognisko, boisko sportowe, ścieżka zmysłów, bezasekuracyjny park linowy i plac zabaw dla najmłodszych. Lokalizacja zapewnia bliskość nieskazitelnej natury. Stąd wyruszyć można na pieszą wycieczkę po dolinie polodowcowej, przez którą przepływa rzeka Bukówka. Tereny leśne uatrakcyjniają pomniki przyrody.
Celem OEE w Rychliku jest utrzymanie obecnego stanu środowiska gminy Trzcianka na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki kształtowaniu postaw ekologicznych społeczności lokalnej.

Skip to content