Wyposażenie II

11.10.2017r.

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance”.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance jako Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez: Bryła Plus – Jacek Kociura,
ul. Poznańska 33A/5, 60-850 POZNAŃ, za cenę 61.363,74zł.

Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli kwotę 40.000,00zł.

Zamawiający nie posiada w chwili obecnej oraz nie zabezpieczył wyższych środków na sfinansowanie w/w zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


6.10.2017r.


27.09.2017

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

„Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance”

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający mógłby podać wymiary okno łukowego, do którego jest przeznaczona roleta ?

Odpowiedź:

Zaleca się by wykonawca dokonał pomiaru osobiście.


22.09.2017

Dostawa i montaż wyposażenia do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Przedmiot zamówienia

Zestawienie wyposażenia

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content