Wyposażenie

12.09.2017r.


11.09.2017r.

 


6.09.2017r.

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

„Dostawa wraz z montażem regałów i mebli do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance”

Pytanie 1.:

Z opisów  lady (dokument „Przetarg- Część- I” str. 2) wynika, że całość ma być  z płyty melaminowanej, natomiast zdjęcia pokazują  ladę z frontami profilowanymi/malowanymi, które są trzykrotnie droższe od tych z płyty melaminowanej. Natomiast z płyty melaminowanej fronty mogą być tylko gładkie.

Odpowiedź:

zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i obrazują jedynie efekt końcowy mebli jaki należy uzyskać (ogólna aranżacja wnętrza Wypożyczalni dla Dorosłych – str.1). Zamawiający dopuszcza inny rodzaj płyty (np. MDF) umożliwiający wykonanie frezów, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów określonych w zamówieniu, decydować będzie jakość użytych materiałów. Z tego też wynika konieczność przedstawienia próbek materiałów przed wykonaniem lady do akceptacji Zamawiającemu i autorowi opracowania.


28.08.2017r.

„Dostawa wraz z montażem regałów i mebli do Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance”

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

zestawienie wyposażenia – Część I

zestawienie wyposażenia – Część II

Przetarg – Część I

Przetarg – Część II

Dokumenty zapisane są w formacie (PDF)
Program do odczytu dokumentów można pobrać << TUTAJ >>

Skip to content