ZOOM – klub dziennikarski BPiCK

Celem zajęć jest rozwijanie pasji dziennikarskiej, kształtowanie postaw obywatelskich,
społecznych, otwieranie się na świat zewnętrzny oraz poznawanie źródeł informacji we
współczesnym świecie. Działania na zasadzie od ogółu do szczegółu, mają w ostatecznej
formie wskazać uczestnikom zajęć konkretne pola do działania. Piszemy, filmujemy, rozmawiamy, bierzemy udział w akcjach społecznych oraz publikujemy nasze teksty w różnych środkach przekazu. Nie ograniczamy się jedynie do słowa pisanego w formie klasycznej, ale przede wszystkim korzystamy z szerokodostępnych platform służących do komunikacji. Kładziemy szczególną uwagę na rozmowy w grupie, które pozwalają poznawać doświadczenia innych uczestników oraz próbować podczas zajęć, przy wykorzystaniu „burzy mózgów” tworzyć scenariusze filmów, tekstów, zajęć i akcji. W ramach zajęć, w sposób praktyczny, poznajemy podstawowe przepisy związane z Ustawą Prawo Prasowe, uczymy się oddzielenia informacji prawdziwych od fałszywych, poszukiwania źródeł informacji. Uczymy się również obsługi aparatów, kamer i korzystania z mikrofonu.

Instruktor: Marek Joachimiak
spotykamy się: w środy od 17:00 do 19:00
w Centrum Integracji Społecznej
kontakt: tel. 67 216 20 16


Od 2001 roku zajmuje się dziennikarstwem. Współpracował między innymi z Telewizją Lokalną w Trzciance, TVN24 oraz TVP Poznań. Współtworzył i tworzył lokalne tygodniki i miesięczniki. Jeszcze w szkole średniej współpracował z dziennikiem „Gazeta Poznańska”, współtworzył Cotygodniową Gazetę Powiatową, Tygodnik Notecki i wiele innych. Ciekawym doświadczeniem dla instruktora była współpraca z portalem naszemiasto.pl, gdzie przez kilka miesięcy odpowiedzialny był za funkcjonowanie stron poszczególnych miast w północnej Wielkopolsce. Był też wykładowcą oraz współtwórcą projektów, w których razem z młodzieżą tworzył internetowe telewizje przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu (TV Flow), w Gimnazjum w Lubaszu (AmoTV) a także ze Stowarzyszeniem Wsi Bukowiec „Działajmy razem”.

Skip to content