Czas na zdrowie!!!

Czas na zdrowie!!! #Zdrowie#czasnazdrowie

Kwadrans o… uzależnieniach od substancji psychoaktywnych.

Uzależnienie od alkoholu, nikotyny lub innych substancji psychoaktywnych stanowi poważny problem nie tylko medyczny, ale też ekonomiczny i społeczny. #Uzależnienia#ZdrowiePsychiczne

W Polsce dominują uzależnienia od alkoholu, w mniejszym stopniu są to uzależnienia od opiatów, leków uspokajających i innych substancji psychoaktywnych, jak amfetamina, kanabinole czy dopalacze. #WalkaZUzależnieniami#Bezpieczeństwo

Pamiętajmy! Nie musimy być uzależnieni, aby alkohol i inne używki negatywnie wpływały na nasze zdrowie, dlatego tak ważne są działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie uzależnień. #Edukacja#ZdrowyStylŻycia

Poniżej prezentujemy lektury ze zbiorów BPiCK, które mogą pomóc Tobie lub osobom z Twojego otoczenia poradzić sobie z problemem uzależnień:

„Obnażony umysł. Twoja droga do wolności i szczęścia bez alkoholu” – Annie Grace,

„Jak dobrze być trzeźwym” – Catherine Gray,

„Wir życia. W otchłani alkoholizmu” – Adam Borowiecki,

„Nigdy dość. Mózg a uzależnienia” – Judith Grisel,

„Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba” – Artur Nowak, Marek Sekielski,

„Uzależnienia w rodzinie. Wsparcie dla bliskich – rozpoznanie problemu, emocje, zdrowienie” – Louise Stanger.

Zapraszamy do lektury! #RozwójOsobisty#Wsparcie

Zadanie publiczne „Trzcianeckie dni profilaktyki” jest realizowane przez gminę Trzcianka i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content