Ogłoszenia o naborach wniosków o dofinansowanie 49-51/2022

Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: 06.04.2022 r. do dnia 20.04.2022 r.do godz. 15:30 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7:30 do 15:30).

Osoby składające wnioski proszone są o zastosowanie się do aktualnych wymagań sanitarnych związanych z panującą pandemią COVID-19.

Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.

Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 24 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 49/2022
Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi

Limit środków: 38.832,00 zł

Szczegóły tutaj.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 50/2022
Zakres tematyczny: P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Limit środków: 46.985,06 zł

Szczegóły tutaj.
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 51/2022
Zakres tematyczny: P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR

Limit środków: 33.645,09 zł

Szczegóły tutaj.

plakat-nabory-49-51

ULOTKA-NGR-nabory-49-51

Przejdź do treści