Bliżej książki

W ramach cyklu zajęć  „Bliżej książki” przygotowaliśmy dla uczniów SP 3
w Trzciance zajęcia biblioterapeutyczne.

Terapeutyczną moc książki odnaleźliśmy w bajce pt. „Zeszyt pięknych słów” Jolanty Chybowaskiej i książce „Słup soli” Elżbiety Zubrzyckiej. Zajęcia miały za zadanie wskazać uczniom jak eliminować zachowania oparte na agresji i przemocy, rozwijanie umiejętności empatii i samokontroli własnego zachowania. Pracowaliśmy metodą pogadanki i burzy mózgów. Dzieci  współdziałając w grupach musiały wymyślić sposoby na zmianę zachowań agresywnych na zachowania pozytywne, zgodne z dobrymi wzorcami. Podsumowaniem naszych zajęć było wykonane przez uczniów „słoneczko” pięknych słów, skierowanych do koleżanek, kolegów  i wychowawców klasy, a także odróżnienie dobra od zła i tego jak wolno lub nie wolno postępować.

Przejdź do treści