Spotkanie z Maciejem Lewkowiczem w Białej

30 maja uczniowie klasy siódmej SP w Białej wzięli udział w spotkaniu z Maciejem Lewkowiczem – młodym pisarzem, autorem książki pt.: „Sprawność w niepełnosprawności” oraz tomiku poezji pt.: „Kształty wiary”.

Spotkanie odbyło się w filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Białej. Siódmoklasiści z uwagą wysłuchali opowieści na temat życia młodego literata, a następnie zadawali mu pytania odnośnie jego marzeń i planów związanych z wydaniem kolejnej książki. Spotkanie skłoniło uczniów Szkoły Podstawowej w Białej do refleksji nad swoim życiem, a historia Maćka utwierdziła ich w przekonaniu, że warto dążyć do realizacji swoich marzeń, nigdy nie rezygnować ze swoich planów i nie zrażać się trudnościami i przeciwnościami losu.

JM

Przejdź do treści