Podpisano umowę na realizację projektu: Kultura na pace – zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń

W dniu 13.11.2023 r. podpisano umowę Nr 00237-6523.2-SW1510319/23 na realizację zadania pt. „Kultura na pace – zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń”

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru NGR poprzez wyposażenie Kulturobusa zakupionego w ramach projektu „Przystań Kultury” w kolejne elementy mobilnej oferty kulturalno-turystycznej (przyczepka, mikrofony, potykacze, mównica), a poprzez to poprawa dostępu do mieszkańców Trzcianki i całego obszaru NGR do innowacyjnej publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Kwota dofinansowania: 11.500,00 zł

Skip to content