Narodowe Czytanie z „Balladami i romansami”

„Jakiż to chłopiec piękny i młody? Jaka to obok dziewica? Brzegami sinej Świtezi wody idą przy blasku księżyca(…)”.

Dnia 12 września o godz. 17.00 w Parku przy Centrum Integracji Społecznej odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Utwory wieszcza czytali burmistrz Trzcianki, dyrektor BPiCK w Trzciance, instruktorzy i uczestnicy zajęć organizowanych w naszej placówce. O romantyczny nastrój zadbał Kuba Michalski grając „Balladowo i romantycznie”.

ego dnia zebrani w parku na Placu Pocztowym wysłuchali „Romantyczności”, „Świtezianki”, „Do przyjaciół”, „Pierwiosnka” oraz „Dudarza”. Te oraz pozostałe utwory składające się na Mickiewiczowskie „Ballady i romanse” symbolicznie zapoczątkowały polski romantyzm, którego rok właśnie obchodzimy.

Niezwykły, muzyczny klimat zapewnił Kuba Michalski, którego interpretacje Mickiewiczowskich strof jeszcze bardziej pozwoliły docenić dorobek polskich romantyków.

Nad przebiegiem tegorocznego Narodowego Czytania czuwał sam Adam Mickiewicz (w tej roli Marek Joachimiak, instruktor BPiCK) oraz Joanna Nienowska, również instruktor BPiCK.

Organizatorami Narodowego Czytania były Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance.

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BPiCKTrzcianka&set=a.1237356303666285

Przejdź do treści