Wspomnienie marcowego spotkania DKK

Na zdjęciu znajduje się osoba czytająca książkę, w tle, za osobą widać kilkoro ludzi spacerujących wewnątrz budynku.

DKK działający  w naszej bibliotece od jesieni spotyka się online. Klubowicze cały czas działają: są nie tylko zaangażowani w spotkania klubu, ale angażują się w przeróżne akcje BPiCK w Trzciance promujące czytelnictwo. Na początku marca (wówczas można było takie spotkanie zorganizować) nasz DKK zrobił wyjątek i postanowił spotkać się na żywo w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance.


W ścisłym reżimie sanitarnym, na dopuszczalnej powierzchni klubowicze mogli nie tylko podyskutować o ulubionych książkach, ale także zobaczyć niedawno oddany do użytku budynek CIS, a także wystawę z okazji jubileuszu 25-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret”.

Spotkanie było okazją, by omówić plany czytelnicze klubu na rok 2021. Kolejne, ze względu na sytuację epidemiczną, odbędzie się już w przestrzeni wirtualnej.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki 2021”, który został dofinansowany ze środków Instytutu Książki.

JN

Grafika przedstawia logo Dyskusyjnych Klubów Książki.
Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Instytutu Książki.
Skip to content