Portret 2020 !

Mimo trwającej pandemii tegoroczna, XXV już edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” odbędzie się bez żadnego problemu. 

 Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20X30 cm
do 40X50cm w dowolnej technice. Udział w konkursie jest płatny i wynosi 60 zł od uczestnika. 
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego
wejdą artyści fotograficy-członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele
organizatorów.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące
nagrody: I nagroda 2000zł, II nagroda 1400zł, III nagroda 1000zł.

Terminarz konkursu przedstawia się następująco:
Nadsyłanie prac do 1 października 2020r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena jury do 14 października 2020r.
Powiadomienie do 31 października 2020r.
Otwarcie wystawy (o terminie otwarcia powiadomimy w osobnym komunikacie)
Zwrot prac do 30 czerwca 2021r.

Prace przygotowane na konkurs prosimy nadsyłać na adres:
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 22 64-980 Trzcianka z dopiskiem na przesyłce: „PORTRET”.

Szczegółowe informacje znaleźć można poniżej:

Regulamin PORTRET 2020

Przejdź do treści